SERVICES

ศัลยกรรมตา > เปิดหัวตา

เปิดหัวตา (Medial Epicanthoplasty)

  •  เปิดหัวตา (Medial Epicanthoplasty)  เป็นการผ่าตัดตกแต่งหนังตาที่ปิดบริเวณหัวตาที่เพื่อให้หัวตาดูกว้างขึ้น รูปทรงตาดูยาวขึ้น มักทำควบคู่ไปกับการทำตาสองชั้น เพื่อให้ได้รูปร่างตาสองชั้นที่สวยงามและดูเป็นธรรมชาติ หรือคนที่เคยทำตาสองชั้นมาแล้ว แต่หัวตาปิด หรือเป็นรอยย่นตรงบริเวณหัวตา  วิธีการเปิดหัวตานี้เหมาะกับใคร การเปิดหัวตา (Medial Epicanthoplasty) เหมาะกับคนที่มีหนังตามาปิดตรงบริเวณหัวตาและต้องการทำให้ตาดูยาวขึ้น หรือต้องการให้มีชั้นตาเริ่มต้นตั้งแต่หัวตา (Parallel eyelid crease) ซึ่งคุณหมอจะประเมินปริมาณการเปิดของหัวตาและความจำเป็นของแต่ละคนแตกต่างกัน เพราะแต่ละคนมีความชอบรูปทรงของชั้นตาที่แตกต่างกัน ข้อควรทราบเกี่ยวกับการผ่าตัดเปิดหัวตา การเปิดหัวตาจะใช้วิธีการฉีดยาชาบริเวณหัวตา และผ่าตัดตกแต่งหนังตาบริเวณหัวตา ซึ่งจะมีแผลขนาดประมาณ 2mm เล็กมาก อยู่ที่บริเวณหัวตาและจะค่อยๆจางลงไปจนเห็นไม่ชัด
  • เทคนิคการเปิดตัวตาแตกต่างกันในแพทย์แต่ละคน ทั้งในเรื่องของรอยแผลและรูปร่างของการทำตาสองชั้น