SERVICES

ศัลยกรรมร่องแก้ม > ลักยิ้ม

ทำลักยิ้ม

การศัลยกรรมลักยิ้มเป็นการผ่าตัดสร้างรอยบุ๋มเลียนแบบธรรมชาติ โดยทำให้ผิวหนังบนแก้มกับกล้ามเนื้อมีพังผืดเชื่อมต่อกัน ทำให้เวลายิ้มเกิดรอยบุ๋มขึ้น ช่วยเพิ่มเสน่ห์ให้กับรอยยิ้มและสร้างเอกลักษณ์ใหม่ให้กับใบหน้า โดยผู้รับบริการสามารถเลือกตำแหน่ง ลักษณะรูปร่างพร้อมกำหนดความยาวได้ด้วยตัวคุณเอง  ลักยิ้มมี 2 รูปแบบ :  - แบบจุด ลักษณะจะเป็นรอยบุ๋มลงไปเล็กๆ - แบบขีด เป็นแนวดิ่งยาวประมาณคริ่งเซนติเมตร

การเตรียมตัว ก่อนผ่าตัด

 • งดสูบบุหรี่ และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด 2 สัปดาห์ ก่อนผ่าตัด
 • งดยาแก้ปวด แก้กล้ามเนื้ออักเสบ ในกลุ่มแอสไพริน (Aspirin) หรือไอบิวโพรเฟน (Ibuprofen) 2 สัปดาห์ก่อนการผ่าตัด สามารถใช้พาราเซตามอนในกรณีจำเป็นได้
 • งดวิตามิน อาหารเสริม ทุกชนิด 2 สัปดาห์ก่อนผ่าตัด
 • งดอาหารประเภทหมักดอง น้ำอัดลม อาหารทะเล และของแสลงอื่นๆ 2 สัปดาห์ ก่อนผ่าตัด
 • หากผู้รับบริการมีประวัติการแพ้ยา มีโรคอื่นหรือยาที่รับประทานเป็นประจำ ควรแจ้งให้แพทย์ทราบล่วงหน้า
 • แปรงฟันและบ้วนน้ำยาเตรียมช่องปากให้สะอาด

ขั้นตอนการทำ

 • ศัลยแพทย์ทำการกำหนดจุด ตามรูปแบบของลักยิ้มลงบนบริเวณที่เลือก
 • แพทย์ทำการฉีดยาชา และผ่าตัดในบริเวณช่องปาก โดยการทำปมเล็กๆ ที่ชั้นใต้ผิวหนัง เพื่อให้เกิดลักยิ้ม จึงไม่ก่อให้เกิดแผลบริเวณภายนอก และดูเป็นธรรมชาติ
 • ใช้เวลาในการผ่าตัดประมาณ 30-45 นาที หลังการผ่าตัดสามารถกลับไปพักฟื้นที่บ้านได้

การดูแลรักษา หลังการผ่าตัด

 • ในช่วง 1-3 เดือนแรก ลักยิ้มจะปรากฎให้เห็นอยู่ตลอด ทั้งขณะยิ้มและไม่ยิ้ม โดยกล้ามเนื้อจะค่อยๆ สมาน และกลายเป็นลักยิ้มธรรมชาติ ที่จะเห็นเฉพาะเวลายิ้ม
 • ทำความสะอาดช่องปากด้วยการบ้วนน้ำเกลือ หรือ แปรงฟันอย่างเบามือหลังรับประทานอาหาร เพื่อป้องกันการติดเชื้อจากเศษอาหาร
 • งดสูบบุหรี่ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ของหมักดอง อาหารแสลง อาหารเสริม และกิจกรรมหนัก 2-4 สัปดาห์หลังการผ่าตัด