SERVICES

เสริมหน้าอก > ยกกระชับหน้าอก

Breast Lift คืออะไร

คือการผ่าตัดยกกระชับหน้าอก (Breast Lift หรือ mastopexy) เป็นการศัลยกรรมหน้าอกเพื่อยกกระชับ และแก้ไขรูปทรงของหน้าอกของผู้หญิงที่มีปัญหา ดังนี้ การห้อย หย่อนคล้อย แต่ยังมีความสมส่วนกับรูปร่าง ขาดความแน่นกระชับของผิวหนังและขาดความยืดหยุ่น หน้าอกมีรูปร่างแบน และยืดยาว เมื่อหน้าอกขาดการพยุงตัวทำให้หัวนมอยู่ในตำแหน่งต่ำกว่าฐานรอยพับของหัวนม มีหัวนมและวงปานนมชี้ลงด้านล่าง ผิวหนังยืดมีลาย และวงปานนมขยายวงใหญ่ขึ้น เนินด้านบนของทรวงอกหายไป หรือดูไม่ได้สัดส่วน ทำไมต้องผ่าตัดยกกระชับหน้าอก (Breast Lift) ที่ Nida Esth’ เพราะที่ Centaurus Clinic ผ่าตัดเสริมหน้าอกด้วยศัลยแพทย์ตกแต่งผู้เชี่ยวชาญ ที่มีประสบการณ์ด้านศัลยกรรมตกแต่งมานานกว่า 11ปี ที่ Centaurus Clinic มีทีมพยาบาล และวิสัญญีแพทย์เฉพาะทางให้การดูแลตลอดการทำหัตถการ สามารถประเมินรูปทรงของหน้าอกหลังทำได้เพราะที่ Centaurus Clinic ความปลอดภัยในการทำด้วยวัสดุและอุปกรณ์ที่ได้การรับรองถูกต้อง การดูแลหลังผ่าตัดจากทีมแพทย์และพยาบาลผู้เชี่ยวชาญให้คุณคลายความกังวลในทุกเรื่องการผ่าตัด การยกกระชับหน้าอกเหมาะกับใคร เหมาะกับคนที่มีปัญหาหน้าอกหย่อยคล้อย ไม่กระชับ หัวนมหรือปานนมอยู่ในตำแหน่งที่ต่ำกว่าปกติ เหมาะกับคุณแม่ที่มีปัญหาหน้าออกเสียทรงจากการให้นมบุตร เหมาะกับผู้ที่ทำหน้าอกมาแล้วมีขนาดไม่เหมาะกับตัว จึงต้องการแก้ไข บุคคลที่มีสุขภาพดี ไม่ป่วยด้วยโรครุนแรง หรือที่มีผลต่อการหายของแผล ไม่สูบบุหรี่ บุคคลที่ตั้งใจอยากมีรูปร่างที่ดูดี โดยทั่วไปการผ่าตัดยกกระชับหน้าอก ไม่ได้ส่งผลต่อหน้าที่การทำงานของหน้าอก อย่างไรก็ตามผู้หญิงที่วางแผนในการตั้งครรภ์ในอนาคตควรปรึกษากับศัลยแพทย์ตกแต่ง เพราะการเปลี่ยนแปลงของหน้าอกที่เกิดขึ้นระหว่างการตั้งครรภ์ อาจส่งผลต่อผลการรักษาของการผ่าตัดยกกระชับหน้าอก คนไข้ที่วางแผนจะลดน้ำหนักก็ควรปรึกษาด้วยเช่นเดียวกัน ด้วยเหตุผลเหล่านี้คนไข้ที่เหมาะกับการผ่าตัดยกกระชับหน้าอก ควรจะเป็นผู้หญิงที่มีน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์ปรกติและคงที่ หน้าอกมีการเจริญเต็มที่แล้ว การผ่าตัดยกกระชับหน้าอกก็สามารถทำได้ในผู้หญิงอายุน้อยเช่นกัน ผ่าตัดยกกระชับหน้าอกควรเริ่มต้นอย่างไร? การเข้ารับคำปรึกษากับศัลยแพทย์ตกแต่งเป็นขั้นตอนแรกในการรับข้อมูลเกี่ยวกับการผ่าตัดยกกระชับหน้าอก เพื่อช่วยทำให้ความเข้าใจในรูปทรงโครงสร้างของหน้าอกให้ดีขึ้นได้อย่างไร โดยคนไข้จะได้รับข้อมูลความรู้เพื่อช่วยในการตัดสินใจ และไม่รู้สึกกดดัน ซึ่งจะครอบคลุมเรื่องต่าง ๆ เช่น การซักถามถึงเป้าหมายของคนไข้ และการประเมินการรักษา ทางเลือกต่างๆ ในการผ่าตัดยกกระชับหน้าอกไปถึงความเสี่ยงในการเกิดอาการแทรกซ้อนหลังศัลยกรรม คอร์สการรักษาซึ่งถูกแนะนำโดยศัลยแพทย์ตกแต่ง ข้อควรรู้ก่อนการผ่าตัดยกกระชับหน้าอก ก่อนการผ่าตัดแพทย์จะถามถึงสุขภาพโดยรวม และบุคลิกภาพภายนอกเป็นปัจจัยหลัก เพราะจะส่งผลต่อการผ่าตัดยกกระชับหน้าอก ทำให้การประเมินการรักษาจึงควรทำอย่างระมัดระวังโดยศัลยแพทย์ตกแต่งเท่านั้น เพราะความสำเร็จของการรักษา ความปลอดภัย และความพึงพอใจโดยรวมต้องขึ้นกับการเปิดเผยข้อมูลจากคนไข้เช่นกัน การบอกถึงความคาดหวังของคนไข้อย่างเปิดเผย การเปิดเผยประวัติสุขภาพ การรักษาโรคในปัจจุบัน การรับประทานวิตามิน อาหารเสริมสมุนไพร การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การสูบบุหรี่ การบอกกล่าวถึงประวัติการเป็นมะเร็งเต้านมของคนในครอบครัว และผลการตรวจสุขภาพหน้าอกของคุณ ปฏิบัติตามคำแนะนำของศัลยแพทย์ตกแต่งก่อนการผ่าตัดอย่างเคร่งครัด การประเมินก่อนการผ่าตัดยกกระชับหน้าอก การผ่าตัดยกกระชับหน้าอกจะเป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะบุคคลซึ่งจะมีเทคนิคและรูปแบบที่แตกต่างกัน การประเมินเทคนิคเป็นรายกรณีดังนี้ ขนาดและรูปทรงของหน้าอก ขนาดและตำแหน่งของวงปานนม ระดับของความหย่อนคล้อยของหน้าอก สภาพผิวหนังและความยืดหยุ่นของผิว รวมทั้งปริมาณของผิวหนังที่มากเกินในบริเวณหน้าอก ขั้นตอนวิธีการผ่าเพื่อยกกระชับหน้าอกมีความหลากหลาย อย่างไรก็ตามแบบที่นิยมทำจะมีอยู่ด้วยกัน 3 แบบตามแนวรอยการผ่า รอบวงปานนม แนวตั้งจากวงปานนมลงมาถึงรอยพับของฐานนม แนวขวางตามแนวรอยพับของฐานนม การผ่าตัดตามแนวรอยดังกล่าวจะช่วยให้เนื้อเยื่อบริเวณหน้าอกถูกยกขึ้น พร้อมปรับรูปทรงเพื่อแก้ไขสัดส่วนโครงสร้าง ความแน่นกระชับของหน้าอก ซึ่งหัวนมและปานวงนมจะถูกย้ายตำแหน่งให้มาอยู่ในตำแหน่งที่ดูเป็นธรรมชาติ มีความสูงเหมือนหน้าอกในวัยสาว แต่ถ้าวงปานนมมีขนาดวงใหญ่ขึ้นอาจมีการตัดผิวหนังรอบข้างออก ถ้าผิวหนังมีปริมาณมากเกินจะมีการตัดออกเพื่อชดเชยกับความยืดหยุ่นที่สูญเสียไปเช่นกัน รอยแผลผ่ามักจะทำในตำแหน่งที่สามารถซ่อนด้วยการแต่งตัวได้ ในการเย็บด้วยไหมไม่ละลายจะถูกเย็บอยู่ในเนื้อเยื่อชั้นลึกของหน้าอกเพื่อช่วยสร้าง และพยุงหน้าอกใหม่ ส่วนไหม วัสดุติดผิวหนัง หรือเทปปิดทางศัลยกรรมจะถูกใช้เพื่อเย็บปิดผิวหนัง รูปแบบรอยการผ่าตัดสำหรับการยกกระชับหน้าอกจะพิจารณาประเมินตามปริมาณ ความยืดหยุ่นของผิวหนังของคนไข้ว่าสามารถทำแบบใดได้ โดยรอยแผลผ่าตัดอาจเป็นวงกลมรอบบริเวณวงปานนม หรือรอยยาวตามส่วนล่างของเต้านมจากวงปานนมถึงรอยพับของฐานนม และรอยตามขวางตามแนวรอยพับของฐานนม ก็ได้เพราะขึ้นกับลักษณะของหน้าอกของคนไข้เอง แต่ไม่ใช่คนไข้ทุกคนจะต้องมีรอยผ่าทั้งหมด 3 แนวตามที่กล่าวมา การผ่าตัดยกกระชับหน้าอกอาจผ่าเพียง 1 แนวแค่รอยรอบแนววงปานนมเท่านั้น หรืออาจผ่าร่วมกัน 2 แนวร่วมกัน คือแนวรอบวงปานนมกับตามแนวตั้งของส่วนล่างของหน้าอก แต่โดยทั่วไปมักจะใช้การเปิดผ่าทั้ง 3 แนวร่วมกัน การเปิดผ่าหลายแนว ความยาวของแผลผ่า รายละเอียดการผ่าขึ้นอยู่กับปริมาณผิวหนังส่วนเกินที่จะตัดออกและสภาพของผิวหนังของคนไข้ เมื่อผิวหนังที่มากเกินถูกตัดออก หน้าอกจะถูกจัดโครงสร้างรูปทรงและถูกยกกระชับขึ้น ผิวหนังที่เหลือจะดึงตึงเมื่อแผลผ่าตัดถูกเย็บปิด บางรอยแผลผ่าตัดจะถูกปกปิดตามโครงสร้างรูปทรงตามธรรมชาติของหน้าอก แต่บางรอยแผลผ่าอาจปรากฏอยู่ รอยแผลจะอยู่ถาวร แต่จะค่อย ๆ จางลงตามระยะเวลา การเตรียมตัวสำหรับการผ่าตัดยกกระชับหน้าอก ข้อควรพิจารณาก่อนการทำศัลยกรรม การประเมิน ตรวจวินิจฉัย และการรับการรักษา วันที่จะทำการรับทราบข้อควรปฏิบัติและการรับการรักษา ข้อมูลจำเพาะเกี่ยวกับการวางยาสลบ การดูแลหลังการผ่าตัด และการตรวจติดตาม งดรับประทานยาและวิตามินบางชนิด งดสูบบุหรี่และแอลกอฮอลล์ นอกจากนี้ คุณจะได้รับการร้องขอให้ลงนามยินยอมในแบบหนังสือยินยอมรับการรักษา เพื่อยืนยันว่าคุณได้รับทราบถึงกระบวนการรักษา สิ่งที่จะเกิดขึ้น และความเสี่ยงในการเกิดอาการแทรกซ้อน จากการอธิบายของศัลยแพทย์ตกแต่ง ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการผ่าตัดยกกระชับหน้าอก ได้แก่ ก้อนเลือดคั่งใต้ผิวหนัง การติดเชื้อ การหายของแผลผ่าตัดไม่ดี การรับความรู้สึกของหัวนมและหน้าอกเปลี่ยนแปลงไปชั่วคราว ศัลยกรรมล้วนมีความเสี่ยงในการวางยาสลบ ความเสี่ยงทั้งหลายเหล่านี้จะถูกทำความเข้าใจก่อนที่คุณจะลงนามยินยอมในการรับการรักษา ข้อสำคัญอีกประการหนึ่งคือ คุณจะต้องซักถามข้อสงสัยทุกอย่างกับศัลยแพทย์ตกแต่งอย่างตรงไปตรงมา เป็นเรื่องปรกติที่อาจมีความกังวลใจ ตื่นเต้นกับผลที่คาดว่าจะได้รับ หรือความเครียดก่อนการผ่าตัด ซึ่งสามารถบอกความรู้สึกต่างๆ ดังกล่าวกับศัลยแพทย์ตกแต่งได้ การติดตามหลังการผ่าตัดยกกระชับหน้าอก ภายหลังจากการผ่าตัดเสร็จสมบูรณ์ จะมีการพันและตกแต่งบริเวณแผลผ่าตัด คุณจะถูกพันด้วยแถบผ้าพันแผลอีลาสติน หรือชุดชั้นในที่ช่วยการพยุง เพื่อลดอาการบวม และพยุงหน้าอกระหว่างการหายของแผล ท่อต่อขนาดเล็กอาจถูกสอดวางไว้ใต้ผิวหนังเพื่อเป็นช่องทางในการระบายเลือดที่คั่งสะสม ข้อควรปฏิบัติอื่น ๆ ได้แก่ การดูแลบริเวณแผลผ่าตัดที่หน้าอกหลังการผ่าตัดไม่ให้โดนน้ำในช่วงแรก การให้ยารับประทาน เพื่อช่วยในเรื่องการหายของแผล ลดโอกาสการอักเสบและติดเชื้อ ข้อควรตระหนักในการดูแลแผลผ่าตัด หรือสุขภาพโดยรวม การนัดหมายเวลา เพื่อติดตามผลการรักษากับศัลยแพทย์ตกแต่ง การหายของแผลผ่าตัด ระยะเริ่มแรกจะมีอาการบวม และอาจรู้สึกอึดอัดไม่สบายปริเวณแผลผ่าตัด ซึ่งอาจมีการจ่ายยาเพื่อบรรเทาอาการดังกล่าว ควรสวมใส่ชุดชั้นในที่ช่วยในการพยุงหน้าอกตลอดเวลาจนถึงสัปดาห์ที่สอง การทำความสะอาดบริเวณแผลผ่าตัดและการทาขี้ผึ้งตามคำแนะนำเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญ เพื่อผลลัพธ์ที่ดีเป็นสิ่งจำเป็นมากที่คุณควรปฏิบัติตามข้อแนะนำอย่างเคร่งครัด การทำกิจวัตรเบาๆ สามารถกระทำได้ใน 2-3 วันหลังการผ่าตัด การหายของแผลในช่วงแรกจะกินเวลาประมาณ 5-10 วัน จะถูกตัดไหมหลังจากนั้น การหายของแผลจะดีขึ้นตามลำดับ อาการบวมจะค่อย ๆ ยุบลง และควรจะมาปฏิบัติตามคำแนะนำของศัลยแพทย์ตกแต่งอย่างต่อเนื่อง พร้อมเข้ามารับการติดตามผลการรักษาตามการนัดหมาย รวมถึงการควบคุมน้ำหนัก เพราะน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นอาจทำให้ผลการรักษาไม่เป็นไปตามที่ควร ผลการรักษาที่ได้รับ ผลของรูปทรงและตำแหน่งของหน้าอกจากการผ่าตัดยกกระชับหน้าอกจะเริ่มชัดเจนขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป 2-3 เดือน รอยแผลอาจจะอยู่ถาวร แต่ไม่ใช่ตำแหน่งที่จะเห็นชัด หรือนอกร่มผ้า หน้าอกของคุณจะเปลี่ยนแปลงตามกาเวลาเนื่องจากอายุและแรงโน้มถ่วง หน้าอกใหม่นี้จะคงอยู่ยาวนานมากขึ้นหากมีการดูแลเรื่องน้ำหนักให้คงที่ มีสุขภาพที่ดี พร้อมดูแลการพยุงหน้าอกให้แน่นกระชับเสมอ เพื่อยืดเวลาของการหย่อนคล้อยออกไปอีก