SERVICES

เสริมหน้าอก > ตัดหน้าอก

 • ศัลยกรรมตัดหน้าอกให้เป็นชาย / ผ่าตัดเต้านม ( Mastectomy )
 • Centaurus Clinic ศัลยกรรมเชียงใหม่
 • หนึ่งในการศัลยกรรมแปลงเพศจากหญิงเป็นชายคือการตัดหน้าอกหรือเต้านม โดยสามารถทำได้หลายแบบ ขึ้นกับโครงสร้างหน้าอกของผู้ทำ เพราะขนาดและความหย่อนคล้อยของหน้าอกแต่ละคนไม่เท่ากัน หลังการตัดเต้านมแล้วจะได้หน้าอกที่แบนราบ ส่วนประสาทรับความรู้สึกจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับวิธีการผ่าตัดที่ศัลยแพทย์เลือกใช้ตามความเหมาะสม
 • การผ่าตัดหน้าอก การผ่าตัดศัลยกรรมตัดหน้าอกตกแต่งเต้านม ให้เป็นชาย โดยศัลยแพทย์ตกแต่ง ปรกติจะตัดเนื้อนมและ ผิวหนังส่วนเกินออกให้หน้าอกแบบราบ แล้วปรับตัดแต่งหัวนมและปานนม ให้มีขนาดและรูปร่างที่เหมาะสมสวยงามเหมือนธรรมชาติ โดยที่ยังคงรักษาประสาทความรู้สึก และทำให้เกิดแผลเป็นน้อยที่สุด แต่ขณะเดียวกัน ขนาดและความหย่อนคล้อยของเต้านม จะเป็นอุปสรรคตัวกำหนดให้ศัลยแพทย์ เลือกเทคนิคที่เหมาะสม ให้กับคนไข้ ซึ่งบางเทคนิคอาจจะได้แต่เพียงรูปทรงแต่อาจจะเสียประสาทความรู้สึกไปได้
 • วิธีการผ่าตัดหน้าอก เทคนิคในการผ่าตัดเต้านมให้เป็นชาย ขึ้นอยู่กับขนาดและความหย่อนคล้อยของเต้านม มีอยู่ 3 เทคนิค ดังนี้
 • 1. เทคนิคผ่าตัดแผลรูปตัว ยู
 • เหมาะสำหรับเต้านมขนาดเล็ก และผิวมีความยืดหยุ่นดี ศัลยแพทย์จะเปิดแผลอยู่ที่ปานนม รูปตัวยู เทคนิคแบบนี้จะได้หน้าอกแบนราบและยังคงมี ประสาทความรู้สึกเหมือนเดิม ดังรูปที่ 1
 • แสดงตำแหน่งแผลตัดเต้านมเป็นชาย รูปตัวยู
 • รูปที่ 1 แสดงตำแหน่งแผลตัดเต้านมเป็นชาย รูปตัวยู
 • 2. เทคนิคผ่าตัดแผลรูปตัว โอ
 • เหมาะสำหรับเต้านมขนาดกลาง คัฟ บี- ซี ซึ่งมีผิวหนังมีความยืดหยุ่นดี และมีผิวหนังเหลืออยู่พอสมควร โดยศัลยแพทย์จะเลือก เปิดแผลอยู่ที่รอบๆปานนม รูปตัวโอ เพื่อตัดเอาเนื้อนมออกให้หมดพร้อมกับตัดผิวหนังส่วนเกินออกด้วย เป็นวงกลมรอบๆปานนม แล้วดึงผิวหนังเข้ามารวมกันเพื่อเย็บที่ตำแหน่งรอบๆ ปานนม เทคนิคแบบนี้จะได้หน้าอกแบนราบและยังคงมี ประสาทความรู้สึก อยู่บ้างแต่ไม่ ร้อยเปอร์เปอร์เซนต์ ดังปรากฏในภาพที่ 2
 • แสดงตำแหน่งแผลตัดเต้านมเป็นชาย รูปตัวโอ
 • รูปที่ 2 แสดงตำแหน่งแผลตัดเต้านมเป็นชาย รูปตัวโอ
 • 3. เทคนิคตัดเต้านมเป็นชาย แบบย้ายหัวนม
 • ในกรณีที่เต้านมใหญ่และหย่อนคล้อยมาก จะต้องตัดเต้านมออกทั้งหมดพร้อมตัดแต่งผิวหนังส่วนที่เหลือให้พอดี กำหนดตำแหน่งหัวนม แล้ว ตัดและย้ายหัวนมมาปะเย็บที่ตำแหน่งที่กำหนด เทคนิคแบบนี้จะได้หน้าอกแบนราบและ ประสาทความรู้สึก อาจจะมีได้บ้างแต่น้อยมาก ดังปรากฏในรูปที่ 3
 • แสดงตำแหน่งแผลตัดเต้านมเป็นชาย แบบย้ายหัวนม
 • รูปที่ 3 แสดงตำแหน่งแผลตัดเต้านมเป็นชาย แบบย้ายหัวนม
 • ผลแทรกซ้อนที่อาจจะเกิดขึ้นได้ - เลือดออก แต่อาจเกิดขึ้นได้กับการผ่าตัดทุกชนิด - การติดเชื้อ อาจเกิดขึ้นได้แต่น้อยมาก - มีโอกาสที่หัวนมอาจจะไม่ติดในกรณีที่ย้ายหัวนม แต่เกิดได้น้อย - แผลเป็น อาจจะมีการตัดแต่งทีหลังได้
 • รูปก่อนและหลัง ศัลยกรรมตัดหน้าอกให้เป็นชาย / ผ่าตัดเต้านม ( Mastectomy )
 • ภาพก่อนหลัง ตัดเต้านมเป็นชาย ขนาดเล็กแผลรูปตัวยู
 • ภาพด้านหน้า ก่อนและ หลังตัดเต้านม ขนาดเล็ก 7 วัน แผลรูปตัวยู
 • ภาพด้านข้าง ก่อนและ หลัง ตัดเต้านม ขนาดเล็ก 7 วัน แผลรูปตัวยู
 • ภาพด้านหน้า ก่อนและ หลังตัดเต้านม ขนาดเล็ก 7 วัน แผลรูปตัวยู
 • ภาพด้านข้าง ก่อนและ หลัง ตัดเต้านม ขนาดเล็ก 7 วัน แผลรูปตัวยู
 • ภาพด้านหน้า ก่อนและ หลังตัดเต้านม ขนาดเล็ก 7 วัน แผลรูปตัวยู
 • ภาพด้านข้าง ก่อนและ หลัง ตัดเต้านม ขนาดเล็ก 7 วัน แผลรูปตัวยู
 • ภาพก่อนหลัง ตัดเต้านมเป็นชาย ขนาดกลางแผลรอบปานนม (รูปตัวโอ)
 • ภาพด้านข้างขวา ก่อนและหลัง ตัดเต้านมเป็นชาย แผลรอบปานนม พร้อมกับลดขนาดหัวนม หลังผ่าตัด 3 เดือน
 • ภาพด้านข้างซ้าย ก่อนและหลัง ตัดเต้านมเป็นชาย แผลรอบปานนม พร้อมกับลดขนาดหัวนม หลังผ่าตัด 3 เดือน
 • ภาพด้านหน้า ก่อนและหลัง ตัดเต้านมเป็นชาย แผลรอบปานนม พร้อมกับลดขนาดหัวนม หลังผ่าตัด 3 เดือน
 • ภาพด้านข้างขวา ก่อนและหลัง ตัดเต้านมเป็นชาย แผลรอบปานนม พร้อมกับลดขนาดหัวนม หลังผ่าตัด 3 เดือน
 • ภาพด้านข้างซ้าย ก่อนและหลัง ตัดเต้านมเป็นชาย แผลรอบปานนม พร้อมกับลดขนาดหัวนม หลังผ่าตัด 3 เดือน
 • ภาพด้านหน้า ก่อนและหลัง ตัดเต้านมเป็นชาย แผลรอบปานนม พร้อมกับลดขนาดหัวนม หลังผ่าตัด 3 เดือน
 • ภาพด้านข้างขวา ก่อนและหลัง ตัดเต้านมเป็นชาย แผลรอบปานนม พร้อมกับลดขนาดหัวนม หลังผ่าตัด 3 เดือน