ติดต่อเรา

Centaurus Clinic เป็นคลินิกศัลยกรรมตกแต่ง ทีมีศัลยแพทย์ เฉพาะทาง ด้านศัลยกรรมความงามวุฒิ บัตร สมาคมศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย มี แพทย์หญิง จิตรวี มณีวงศ์ และ แพทย์หญิง ธันยนันท์พานิช จบ คณะแพทยศาสตร์ จาก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ ศึกษา ต่อด้าน ศัลยกรรมตกแต่ง เฉพาะทาง จาก คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ปฏิบัติงานเป็น ศัลยแพทย์ที่ โรงพยาบาลลำปาง คุณหมอ วี และ คุณหมอ ฝ้าย ด้วยความเข้าใจ เรื่องความสวยงามของผู้หญิง การเป็นศัลยแพทย์ตกแต่ง ด้านความงาม การผ่าตัด จึงออกมา อย่างมีคุณภาพ และ ปลอดภัย กับ ชีวิต คุณหญิง เน้น การ รักษาถูกต้องทางการแพทย์และ ปลอดภัยต่อคนไข้ มาตฐาน และ จริยธรรมของแพทย์

ติดต่อเรา


Contact